DIAKONIA MODLITWY UWIELBIENIA

DIAKONIA MODLITWY UWIELBIENIA

"Będę wysławiał Pana, przez całe me życie, póki istnieć będę, póty Panu będę śpiewał " Ps 146,2

» czytaj całość

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

"Módlcie się jeden za drugiego, abyście odzywskali zdrowie" Jk 5,16

» czytaj całość

DIAKONIA TECHNICZNO - MEDIALNA

DIAKONIA TECHNICZNO - MEDIALNA

"Dzięki wsparciu sprawiedliwych szerzy się wielka chwała" Prz 28,12

» czytaj całość

DIAKONIA GOŚCINNOŚCI

DIAKONIA GOŚCINNOŚCI

"Byłem przybyszem, a przyjeliście mnie" Mt 25,35

» czytaj całość

DIAKONIA LITURGICZNA

DIAKONIA LITURGICZNA

"Wśród całego zgromadzenia będę uwielbiony chwałą" Kpł 10,3

» czytaj całość

DIAKONIA EWANGELIZACYJNA

DIAKONIA EWANGELIZACYJNA

"I będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judeii, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" Dz 1,8

» czytaj całość

DIAKONIA CHARYTATYWNA

DIAKONIA CHARYTATYWNA

"Błogosławieństwo spłynie na tego, kto umie się dzielić" Prz 11, 26b

» czytaj całość