„Błogosławieństwo spłynie na tego, kto umie się dzielić” Prz 11, 26b

Każdy czonek naszej wspólnoty, jest zaproszony do wypełniania przykazania „kochaj bliźniego jak siebie samego”. Temu właśnie służy diakonia charytatywna – otwierania serca na potrzeby drugiego człowieka. Uczymy się dzielić nie tylko dobrami materialnymi, ale też czasem, modlitwą, rozmową, talentem. Sami też, gdy jesteśmy w potrzebie – doświadczamy tych niezwykłych darów z naszej wspólnoty.