„Będę wysławiał Pana, przez całe me życie, póki istnieć będę, póty Panu będę śpiewał ” Ps 146,2

Jesteśmy świadomi, że posługa w diakonii uwielbienia, to zarazem wielka radość, jak i wielka odpowiedzialność. Dlatego służba w tej diakonii podlega rozeznaniu lidera, a każde uwielbienie poprzedzone jest próbą, gdzie nie tylko ćwiczymy śpiew, ale również modlimy się, prosząc o prowadzenie Ducha Świętego. Pragniemy, by ta posługa otwierała nasze serca, serca wiernych i sprawiała, by cały Kościół uwielbiał Pana w Duchu i Prawdzie.

MODLITWA OBLUBIEŃCZA

„Pragnę Cię Panie wsyławiać, całym swoim sercem” Ps 138,1

W tej części diakoni uczymy się uwielbiać Boga w naszej codzienności, odkrywać Jego piękno i dobro w wydarzeniach, otaczających nas ludziach.
W tym co nas cieszy, ale też w tym co jest trudne. Każdego dnia – przez 15 minut, w sposób jaki podpowiada nam serce – śpiewem, tańcem, pracą, modlitwą, ciszą, Słowem Bożym – oddajemy Bogu chwałę!