„Dzięki wsparciu sprawiedliwych szerzy się wielka chwała” Prz 28,12

Chcemy wszelkimi sposobami i jak najlepiej świadczyć o Chrystusie. Diakonia techniczno – medialna skupia więc ludzi, którzy swoim talentem i pracą służą Bogu poprzez grafiki, plakaty, zdjęcia, artykuły, media społecznościowe i stronę internetową. Często jest to również praca na zapleczu, przy przygotowaniu odpowiedniego sprzętu, oświetlenia czy nagłośnienia na konferencjach. Wszystko to po to, by zarówno w świecie wirtualnym, jak i w spotkaniach na żywo jak najlepiej i najpełniej oddać Bogu chwałę.