„Módlcie się jeden za drugiego, abyście odzywskali zdrowie” Jk 5,16

MODLITWA WSTAWIENNICZA BEZPOŚREDNIO nad potrzebującą osobą.

Jest służbą, w której wyznaczeni przez kapłana i odpowiednio przygotowani posługujący, na wzór Ewangelii o paralityku, przynoszą do stóp Jezusa konkretną osobę i jej troski. Modlitwa ta ma charakter indywidualny i poufny. Dyżury wstawinników odbywają się raz w miesiącu, w termiach wskazanych w kalendarzu.

MODLITWA WSTAWIENNICZA W INTENCJACH

„Wielką moc posiada modlitwa sprawiedliwego” Jk 5,16

Ta część diakoni skupia ludzi, którzy w zaciszu swoich domów modlą się w wysłanych do diakonii intencjach. Ufamy, że dla Boga nie ma zbyt błahych lub zbyt trudnych spraw i każda prośba, każde wołanie jest tak samo ważne i potrzebne. Wierzymy, że taka modlitwa jest jednym z najpiękniejszych darów jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi i z nadzieją oczekujemy jej owoców.

MODLITWA WSTAWIENNICZA ZA WSPÓLNOTĘ (tzn. modlitwa osłonowa).

Ta część diakoni skupia ludzi, którzy w zaciszu swoich domów bądź w kaplicy,w innych miejscach posługi wspólnoty modlą się za całą wspólnotę, w intencjach ustalonych z opiekunem i odpowiedzialnymi.