„I będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judeii, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” Dz 1,8

Diakonia ewangelizacyjna ma za zadanie podejmować i prowadzić działania, które pozwolą bliżej poznać Jezusa tym, którzy są daleko, którzy zwątpili lub odeszli od wiary. Inicjatywy, kursy, spotkania ewangelizacyjne są organizowane pod opieką kapłanów i po odpowiednim przygotowaniu. Nasza wspólnota zaangażowana jest w prowadzenie kursów Alpha, Alpha dla małżeństw, Alpha w więzieniu, Kurs Nowe Życie, Kurs Emaus, Różaniec za miasto i wiele innych. Pragniemy rzeczywiście być świadkami Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę.