HISTORIA WSPÓLNOTY „WINNICA PANA”

Jesienią 2016 roku, o.Bartosz Pawłowski, nowy proboszcz i gwardian parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, zainicjował kurs Alpha, który wzbudził duże zainteresowanie wśród parafian i nie tylko. Ten kurs zmienił życie wielu z nas i rozbudził chęć budowania głębszej relacji z Bogiem. Po zakończeniu drugiej edycji tego kursu, zapragnęliśmy dalej spotykać się wspólnie na modlitwie i od wiosny 2017 r., raz w tygodniu, w salce przy klasztorze (dawnej świetlicy) organizowaliśmy spotkania, które nazwaliśmy „Beta”. W czasie tych spotkań uwielbialiśmy Boga w śpiewie i modlitwie. Było to radosne i spontaniczne. Razem z nami był zawsze kapłan, o.Bartosz lub o.Stanisław Lelito. Spotkania te odbywały się w kameralnym gronie około kilkunastu osób.

Pod koniec 2018r. na zaproszenie o.Bartosza Pawłowskiego do naszej parafii przyjechał znany ewangelizator – Witek Wilk, który poprowadził Seminarium Odnowy Wiary. W każdy poniedziałek gromadziło ono mnóstwo osób w naszej świątyni. Na zakończenie Seminarium, prowadzący je podkreślił, jak bardzo ważne dla wierzących, jest bycie we wspólnocie.

Na początku roku 2019, o. Bartosz ogłosił, że zaprasza wszystkich chętnych, którzy uczestniczyli w kursie Alpha lub w Seminarium Odnowy Wiary, do stworzenia nowej wspólnoty.

W styczniu 2019 r. odbyło się nasze pierwsze spotkanie i niedługo potem jedna z osób otrzymała następujące Słowo:

„W ów dzień powiedzą: Winnica urocza! Śpiewajcie o niej!

Ja Pan jestem jej stróże; podlewam ją co chwila, by jej co złego nie spotkało, strzegę jej w dzień i w nocy. Nie czuję gniewu. Niech mi kto sprawi [w niej] ciernie i głogi! Wypowiem mu wojnę, spalę je wszystkie razem! Albo raczej niech się uchwyci mojej opieki i zawrze pokój ze Mną , pokój ze Mną niech zawrze!” (Iz27,2-5)

I tak oto nasza wspólnota otrzymała nazwę „Winnica Pana”. Patronem naszej wspólnoty wybrany został św. Filip Neri. 4 lutego 2019r. odbyły się wybory lidera wspólnoty. Została nim Katarzyna Borowiec. Do Rady Wspólnoty weszły także Małgorzata Orlof oraz Maria Lorenc

Pierwsze spotkania wspólnoty gromadziły około 70 osób i odbywały się w sali gobelinowej sanockiego zamku, w auli Bł. Jakuba Strzemię (przy klasztorze) lub w kościele. Nasze poniedziałkowe spotkania przybierały różną formę. Były to: wykłady, adoracje, modlitwa, uwielbienie.
Od początku bardzo ważny był też aspekt wzajemnych relacji, aby tworzyć rodzinną atmosferę bliskości i troski o drugiego człowieka, żeby każdy czuł się we wspólnocie dobrze. Aby lepiej się poznać i zintegrować, organizowane były wyjazdy np. wycieczki w Bieszczady, a także grille, kulig, wyjście na łyżwy lub ściankę wspinaczkową, co umożliwiało spędzanie czasu całym rodzinom z dziećmi. Rozpoczęliśmy także różne dzieła miłosierdzia, które stały się ważną częścią działalności wspólnoty.

Jesienią 2019r. Katarzyna Borowiec zrezygnowała z funkcji lidera (ze względu na swoją pracę zawodową) i nowym liderem została wybrana Ewelina Giba. Katarzyna Borowiec została z-cą lidera.

Zaczęły formować się pierwsze diakonie i poszerzono Radę Wspólnoty o liderów poszczególnych diakonii. Od początku bardzo ważną działalnością wspólnoty było prowadzenie kursów Alpha. Po każdej edycji kursu, do naszej wspólnoty dołączały kolejne osoby i wspólnota rozrastała się.

Wspaniałym owocem kursów Alpha było także utworzenie Róż Różańcowych Rodziców, które zaczęły działać przy parafii franciszkańskiej w 2018 roku. Do tej pięknej inicjatywy włączyła się większość członków „Winnicy Pana”, pełniąc też role opiekunów poszczególnych Róż.
Nasze działania w pierwszych latach to między innymi: wspólnotowe rekolekcje w Rzepedzi, uwielbienia dla dzieci, weekend z Sylwią Wilk pt. „Kobieta-królewski projekt”, kursy Alpha (klasyczna i w więzieniu), kursy SNE „Emaus” oraz „Nowe Życie”, rekolekcje z dr Iwoną Zielonką, całonocne adoracje dla mężczyzn i całonocne adoracje dla kobiet przed Najświętszym Sakramentem, ewangelizacja na sanockim rynku z Marcinem Zielińskim, wyjazd na koncert „Chwała Mu” w Łodzi, wspólnotowe spotkania wigilijne oraz bale sylwestrowe, czy też rodzinny wyjazd integracyjny „Majówka w Paszowej”, udział w akcji „Szlachetna Paczka”, pomoc dla ofiar powodzi oraz dla mieszkańców Ukrainy ogarniętej wojną, zorganizowanie Franciszkańskiego Pikniku Rodzinnego, z którego dochód został przeznaczony na wykończenie i wyposażenie multimedialnej Sali Ewangelizacyjnej im. o.Wenantego Katarzyńca. Obecnie ta sala stała się miejscem naszych spotkań i świetnym zapleczem do organizowanych kursów.

Z czasem zaczęliśmy włączać się jako wspólnota w oprawę Eucharystii, a także posługiwać modlitwą wstawienniczą np. podczas kursów Alpha dla młodzieży. Obecnie członkowie diakonii modlitwy prowadzą regularnie dyżury modlitwy wstawienniczej. Omadlane są także liczne intencje, które spływają do tej diakonii. Członkowie wspólnoty pomogli też zorganizować kurs Alpha przy parafii franciszkańskiej w Krośnie, a owocem tego kursu jest utworzona tam nowa wspólnota o nazwie „Źródło Życia”.

W lecie 2022 roku stworzony został projekt „Statutu Winnicy Pana”. Został on zatwierdzony przez członków wspólnoty we wrześniu 2022r. Wtedy również odbyły się kolejne wybory lidera wspólnoty (po zakończeniu 3-letniej kadencji Eweliny Giby). Nowym liderem został Mariusz Tymcio, a jego zastępcami: Ewelina Giba oraz Katarzyna Chowaniec. Dokonano też wyboru nowych członków Zarządu Winnicy Pana.

Ostatnie działania wspólnoty to między innymi: formacja w ramach Szkoły Biblijnej Online, szkolenie członków Zarządu w ramach Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizacji, Alpha dla małżeństw, kurs „Finanse po Bożemu”, rekolekcje z Witkiem Wilkiem, spotkania z biblistką- dr Marią Miduch oraz z Katarzyną Mikulską, Forum Ewangelizacyjne z ks. Krzysztofem Kralką w Rzepedzi, kreatywne zajęcia dla dzieci, odwiedziny u mieszkańców Domu Bezdomnego Inwalidy im.Brata Alberta, czy Bal Wszystkich Świętych dla dzieci.

Za powołanie do życia tej wspólnoty i za jej prowadzenie Bogu niech będzie Chwała!