„Winnica Pana” jest Wspólnotą
modlitewno - ewangelizacyjną.

Została powołana do życia jako odpowiedź na pragnienie kontynuowania formacji przez uczestników kursów Alpha i Seminarium Odnowy Wiary. Wspólnotę zawiązano dnia 7 stycznia 2019 roku przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku. Siedzibą Wspólnoty jest Centrum Ewangelizacji im. o. Wenantego Katarzyńca działające przy klasztorze franciszkańskim w Sanoku ul. Franciszkańska 7.

Wpisujemy się w nurt wspólnot Kościoła katolickiego, które wzrosły z odnowy charyzmatycznej. „Winnica Pana” gromadzi katolików wszystkich stanów, bez względu na wiek, zainteresowania, czy status społeczny. Poprzez stałą własną formację, nasza wspólnota tęskni za umocnieniem Kościoła. Staramy się też odpowiedzieć na Ewangelię: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” Mk 16, 15